ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας - Αξιολόγησης
 
Astor Hotel
Ξενοδοχείο Astor
Καραγεώργη Σερβίας 16
105 62 Αθήνα • Ελλάδα
T +30 210 33 51 000 
F +210 32 55115
reservations@astorhotel.gr
Ξενοδοχείο Astor • Καραγεώργη Σερβίας 16 • 105 62 Αθήνα • Ελλάδα T +30 210 33 51 000 • F +210 32 55115 • reservations@astorhotel.gr
MHTE: 0206Κ010Α0006100 | ΓΕ.ΜΗ : 122037301000
© 2024 Astor Hotel . All rights reserved.