ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας - Αξιολόγησης
 
Astor Hotel
Ξενοδοχείο Astor
Καραγεώργη Σερβίας 16
105 62 Αθήνα • Ελλάδα
T +30 210 33 51 000 
F +210 32 55115
reservations@astorhotel.gr
© 2020 Astor Hotel . All rights reserved.